Titlul proiectului:

“Achizitia de echipamente in vederea diversificarii produselor oferite si cresterii capacitatii si calitatii de productie existente a SC INDUSTRIAL PLASTIC RECYCLING SRL”.

Obiectivul general al proiectului:

Intarirea pozitiei pe piata recuperarii materialelor reciclabile, cresterea capacitatii, calitatii si diversificarii produselor obtinute.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Introducerea de noi tehnologii, performante, in vederea obtinerii de produse cu caracteristici tehnologice imbunatatite si a unor produse noi: achizitia de active corporale (echipamente direct productive si echipamente birotica) si active necorporale (licente si software specializat pentru functionarea echipamentelor).
2. Cresterea vizibilitatii pe piata si a gradului de recunoastere si incredere a calitatii produselor si serviciilor oferite clientilor: prin dezvoltarea unui website ce va fi continuu optimizat si actualizat, participarea la targuri internationale de profil in calitate de expozant, implementarea sistemelor de management al calitatii ISO 9001:2015; 14001:2015 si de produs.
3. Cresterea capacitatii de lucru, crearea de noi locuri de munca pe perioada nedeterminata si selectarea si angajarea a 13 persoane (tineri, femei, persoane din categorii defavorizate, inlcusiv persoane cu dizabilitati).

Durata de implementare:

66 luni respectiv între data de 20.02.2017 și data de 31.07.2022.
 

Locul de implementare:

localitatea Alexandria, judeţul Teleorman, str. Dunarii, Nr. 372
 
Valoarea totala a proiectului: 4.155.177,82 LEI. Suma nerambursabila solicitata: 2.121.261,62 LEI, din care 1.803.072,38 LEI FEDR si 318.189,24 LEI din bugetul national.

Indicatori prestabiliti de realizare:

Investitie productiva: numar de societati sprijinite –  1 Întreprindere ;
Numar de societati care primesc granturi – 1 Întreprindere;
Investitii private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)- 2.033.916,20 LEI.

Indicatori suplimentari de rezultat:

Realizarea unei investitii initiale – 1.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României